ECO

Een ecologische aanpak voor de toekomst

Het Milieu, we zijn er allemaal mee bezig. Bewust omgaan met onze beperkte energiebronnen. Nelissen stelt zichzelf de volgende vraag: Hoe gaan we hier als milieuvriendelijk bedrijf mee om? Hoe kunnen wij een ecologische aanpak over de tijdsgrenzen heen hanteren?Nelissen werkt met een 100% natuurlijk product: Löss. Dat is al een aardige stap in de goede richting. De klei wordt in onze eigen groeve ontgonnen. Daarna wordt ze via transportbanden naar de fabriekshallen vervoerd. Hier wordt de klei op ecologische wijze verwerkt. De klei vormt dus een belangrijk onderdeel van onze milieubesparende aanpak.

Waar vindt u die ecologische aanpak terug in het productieproces van Nelissen? Dat proces is eerder een recyclageproces. Niets gaat verloren! Hetzelfde geldt voor de levenscyclus van een gevelsteen. Klei wordt verwerkt tot gevelstenen. Die stenen worden verwerkt in woningen die minimaal 100 jaar blijven staan. Bovendien worden de bakstenen na afbraak terug gerecycleerd. Op die manier dienen ze als funderingsmateriaal.

ISO 14001

Als producent van keramische gevelstenen beschikken wij reeds gedurende vele jaren over een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 om de kwaliteit en de milieu-impact van onze producten en diensten te beheersen. Bijkomend streven wij er naar om ook een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 te laten certificeren.

Ons beleid is er opgericht om op een veilige en milieuvriendelijke manier kwaliteitsvolle en duurzame producten af te leveren in overeenstemming met de van toepassing eisen die van toepassing zijn. Zo komen we tot tevreden klanten en verbeterde milieuprestaties. Een strikte opvolging van alle relevante wetgeving en andere eisen staat hierbij dan ook centraal.

Het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieuvlak is reeds een onderdeel van ons beleid. De zorg voor het milieu is immers geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Door de implementatie van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 nemen wij verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van dit beheer.

Door onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren, willen we de milieubelasting die voortvloeit uit ons productieproces beperken. Onze activiteiten zijn in overeenstemming met volgende krachtlijnen: minimale overlast van geluid en stof naar de omgeving, optimaal afvalbeheer, efficiënt gebruik van energie, grondstoffen en water.

Zo draagt Nelissen zijn steentje bij om ecologisch te bouwen aan een toekomst voor de volgende generaties.
Nieuws