16.03.2021

Verankering in het dorp


De steenfabriek van Nelissen is geen eiland in het kerkdorp Kesselt. Integendeel, de fabriek kan niet los gezien worden van het dorp. Het is verankerd in het dorp, en op zijn beurt ziet het dorp in het familiebedrijf een ambassadeur die Kesselt wereldwijd op de kaart zet.


De fabriek is verbonden met Kesselt en omgekeerd. “In de 100 jaar dat de steenfabriek bestaat, staat ze dicht bij het dorp. De familie Nelissen staat niet boven maar tussen de mensen! Er is geen afstand tussen Nelissen en het dorp”, zegt Marino Keulen, de burgemeester van Lanaken waar Kesselt sinds de fusie in 1976 bij hoort..

Verbondenheid

Zelf voelt hij zich sterk verbonden met het wel en wee van Nelissen. Marino woonde tot zijn 34ste  pal tegenover de fabriek. Zelf heeft hij nooit in de fabriek gewerkt. Zijn broer is er vandaag nog altijd aan de slag. “Van de oorspronkelijke werknemers kwam de helft uit het dorp. De andere helft waren verwanten. Vandaag zijn een aantal van hun kinderen er aan de slag. En nu komt een deel van het personeel uit héél Limburg en nog verder weg”, werpt hij op.

Betrokkenheid

De familie Nelissen was en is vandaag nog altijd een weldoener voor het dorp. Maria Nelissen, de oudste dochter van Alfons, gaf het voorbeeld. “Veel jongens waren misdienaar, ook ik”, onthult de burgervader. “Zo werden we met Sinterklaas op de villa van Maria uitgenodigd voor een feestje. We kregen een kleine attentie. Het ene jaar een chique stylo, het andere jaar een perforator. We kregen zelfs strips van Suske & Wiske.” Nelissen ging naar bouwbeurzen waaronder Batibouw, de grootste in ons land .“Hun jaarlijkse hoogmis”, vult hij aan. “De standen waren een venster op de wereld. Dames van het kerkkoor en de boerinnenbond uit Kesselt mochten de bezoekers verwelkomen met een pintje of een kop koffie.” Verder sponsort de familie al jaren de plaatselijke voetbalclub: KVC Kesselt! Gaston Nelissen van de derde en zijn zoon Burt van de vierde generatie bij Nelissen Steenfabrieken waren voorzitter van de voetbalclub. Ook Carlos Jorissen, neef van Burt en één van de drie CEO’s die vandaag aan het roer van de steenfabriek staan, is bij de club betrokken.


Marino Keulen

Politiek actief

Ook de Kesseltse politiek liet de familie niet onbetuigd. Mathieu Nelissen, de oudste zoon van de stichter van de steenfabriek en telg van de tweede generatie die door een spijtig ongeval om het leven kwam, zette zich op voor de verkiezingen in zijn dorp. Hij werd meteen verkozen. Toen hij merkte dat het toenmalig schepencollege niet genoeg deed voor de inwoners van Kesselt trok hij zijn conclusies. Hij stapte uit de raad. Maar de politieke microbe sloeg over op zijn zoon Gaston Nelissen. De laatste schopte het tot raadslid en was schepen geweest in de fusiegemeente Lanaken.

Op de kaart

Nelissen is een sterk merk in de baksteenindustrie. De steengoede kwaliteit, het gamma en het kleurenpalet van de bakstenen leverde Nelissen naambekendheid op. “Op een dag hoorde ik Carlos op de radio”, vertelt Marino. “Hij kwam net terug van een geslaagde buitenlandse missie. Hij sprak over het succes van de fabriek die bakstenen tot tegen de Oeral in Rusland leverde. Nelissen zet Kesselt op de kaart.” Ook bij enkele ministers van de Vlaamse regering is Nelissen ondertussen geen onbekende meer. Een anekdote getuigt daarvan. “Het ging om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat Nelissen extra zuurstof moest geven”, verduidelijkt hij. “Ze bogen zich over de kaart van Kesselt. Maar die lag op zijn kop. Ik heb ze voor hun ogen omgedraaid zodat ze juist kwam te liggen. Hierdoor konden ze de situatie ter plaatse correct inschatten én weten ze Kesselt nu goed liggen!” 
Nieuws