Deze site gebruikt features die niet door je browser worden gesupporteerd. Gelieve up te daten naar een recentere versie, of een andere browser te downloaden via onderstaande link.


Chrome

Firefox
  • 01 | 04
Bepaal de stenen in je mix en hun percentage
10 20 1/4 30 1/3 40 50 60 2/3 70 3/4 80 90
Kies een steen
50%Grafit

Kleurige Klinker

De rode gevelsteen

De niet-geperforeerde gevelsteen is beschikbaar in "vormbak" (bezand, met vlakke zijdes).

Deze gevelsteen wordt gemaakt uit rode klei met een grijze zandsoort. De rode kleur is het gevolg van de homogene vermenging van deze klei met mangaandioxide. De natuurlijke kleurschakering wordt verkregen door de gevelsteen in een reducerende atmosfeer te bakken.
De afgebeelde kleuren zijn een vrij getrouwe weergave van de realiteit.

Meer mogelijkheden ontdekken met Kleurige Klinker?

Open in mix & voeg Download meer product info DOP PRODUCTFICHE

Gelijkaardige stenen

Rosso Rosso Honte Wasserstrich Honte Wasserstrich

Ik zou graag enkele referenties van deze steen ontvangen in mijn buurt