Deze site gebruikt features die niet door je browser worden gesupporteerd. Gelieve up te daten naar een recentere versie, of een andere browser te downloaden via onderstaande link.


Chrome

Firefox
  • 01 | 06
Bepaal de stenen in je mix en hun percentage
10 20 1/4 30 1/3 40 50 60 2/3 70 3/4 80 90
Kies een steen
50%Grafit

Anglian

Een handvormgevelsteen voor liefhebbers van rood

De gevelstenen (niet geperforeerd) hebben vijf bezande zijden en één vlakke zijde mogelijks voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw met fijne, oneffen nerven in het bezande oppervlak. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder een lichtjes reducerende atmosfeer.

Deze gevelsteen heeft een rode ondergrond met kleurschakeringen die variëren van oranje-rood met wit-beige nuances tot helrood met gereduceerde vlekken in nauwkeurig bepaalde verhoudingen. De afgebeelde kleuren zijn een vrij getrouwe weergave van de realiteit.

Meer mogelijkheden ontdekken met Anglian?

Open in mix & voeg Download meer product info DOP PRODUCTFICHE

Gelijkaardige stenen

Verona Verona T16 T16

Ik zou graag enkele referenties van deze steen ontvangen in mijn buurt