Deze site gebruikt features die niet door je browser worden gesupporteerd. Gelieve up te daten naar een recentere versie, of een andere browser te downloaden via onderstaande link.


Chrome

Firefox
  • 01 | 12
Bepaal de stenen in je mix en hun percentage
10 20 1/4 30 1/3 40 50 60 2/3 70 3/4 80 90
Kies een steen
50%Grafit

Carma

De handvormgevelsteen die voor een mooie balans zorgt

De gevelstenen (niet geperforeerd) hebben vijf bezande zijden en één vlakke zijde mogelijks voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw met fijne, oneffen nerven in het bezande oppervlak. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder een lichtjes reducerende atmosfeer.

De lichtgrijze kleur van deze gevelsteen met blauwe schakeringen is het gevolg van de homogene vermenging van nauwkeurig afgemeten percentages mangaanoxide in het leem.
De afgebeelde kleuren zijn een vrij getrouwe weergave van de realiteit.

Meer mogelijkheden ontdekken met Carma?

Open in mix & voeg Download meer product info DOP PRODUCTFICHE

Gelijkaardige stenen

Lerno Lerno

Ik zou graag enkele referenties van deze steen ontvangen in mijn buurt