Deze site gebruikt features die niet door je browser worden gesupporteerd. Gelieve up te daten naar een recentere versie, of een andere browser te downloaden via onderstaande link.


Chrome

Firefox
  • 01 | 04
Bepaal de stenen in je mix en hun percentage
10 20 1/4 30 1/3 40 50 60 2/3 70 3/4 80 90
Kies een steen
50%Grafit

Vega Baekel

Een handvormgevelsteen met klassieke look en flair

De gevelstenen (niet geperforeerd) hebben vijf bezande zijden en één vlakke zijde mogelijks voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw met fijne, oneffen nerven in het bezande oppervlak. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder een lichtjes reducerende atmosfeer.

Deze gevelsteen heeft een roodachtige ondergrond. De typische oude aanblik is het resultaat van de behandeling van de natte en ongebakken gevelstenen met verschillende toeslagstoffen. De gebruikte zandsoorten creëren een vrij donkerrood kleurenspectrum met witte en zwarte afzettingen tegen een roodachtige ondergrond.
De afgebeelde kleuren zijn een vrij getrouwe weergave van de realiteit.

Meer mogelijkheden ontdekken met Vega Baekel?

Open in mix & voeg Download meer product info DOP Productfiche

Ik zou graag enkele referenties van deze steen ontvangen in mijn buurt