Deze site gebruikt features die niet door je browser worden gesupporteerd. Gelieve up te daten naar een recentere versie, of een andere browser te downloaden via onderstaande link.


Chrome

Firefox
  • 01 | 13
Bepaal de stenen in je mix en hun percentage
10 20 1/4 30 1/3 40 50 60 2/3 70 3/4 80 90
Kies een steen
50%Grafit

Zwart Mangaan

Een handvormgevelsteen voor een donkere muur

De gevelstenen (niet geperforeerd) hebben vijf bezande zijden en één vlakke zijde mogelijks voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw met fijne, oneffen nerven in het bezande oppervlak. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder een lichtjes reducerende atmosfeer.

De zwarte kleur van deze gevelsteen is het gevolg van de homogene vermenging van nauwkeurig afgemeten percentages mangaanoxide met grijs-rood bakkende lössleem. De kleur varieert van overwegend zwartgrijs tot gitzwart.
De afgebeelde kleuren zijn een vrij getrouwe weergave van de realiteit.

Meer mogelijkheden ontdekken met Zwart Mangaan?

Open in mix & voeg Download meer product info DOP PRODUCTFICHE

Gelijkaardige stenen

Grafit Grafit Ferro Ferro Zwart Zwart

Ik zou graag enkele referenties van deze steen ontvangen in mijn buurt