ECO

Een ecologische aanpak voor de toekomst

Nelissen werkt met een 100% natuurlijk product: Löss. Dat is al een aardige, eerste stap in de goede richting. Die klei wordt in onze eigen groeve ontgonnen en daarna via transportbanden naar de fabriekshallen vervoerd. Daar start een proces met maximale aandacht voor een duurzame productie.Dat proces is als het ware bijna een recyclageproces. Niets gaat verloren! Hetzelfde geldt voor de levenscyclus van een gevelsteen. Klei wordt verwerkt tot gevelstenen. Die stenen worden verwerkt in woningen die minimaal 100 jaar blijven staan. Bovendien worden de bakstenen na afbraak terug gerecycleerd. Op die manier dienen ze als funderingsmateriaal.

Door onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren, minimaliseren we de milieubelasting die voortvloeit uit ons productieproces. Minimale overlast van geluid en stof naar de omgeving, optimaal afvalbeheer, efficiënt gebruik van energie, grondstoffen en water, dat zijn onze krachtlijnen!

Wij bouwen aan het nieuwe bouwen met 100% groene energie

Vanaf 2021 werkt Nelissen uitsluitend met groene stroom.
Zo besparen we maar liefst 4560 ton CO2 per jaar.
Dat kan vergeleken worden met 3300 vluchten van Brussel naar Dubai, of de jaarlijkse uitstoot van 1357 auto’s.

Daarbovenop plant Luminus 100 bomen omdat we voor deze duurzame energievorm kiezen. Hierdoor besparen we nog eens 2200 kg CO2 extra.

Dit project sluit perfect aan op ons verhaal van innovatie, co-creatie en duurzaamheid.
Zo dragen we maximaal ons steentje bij voor het milieu.