WaterBij Nelissen doen we er alles aan om ons steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst. Om onze impact op het milieu te verminderen beperken we ons waterverbruik. Onze inspanningen om ons waterverbruik te verminderen gaan hand in hand met onze visie op duurzaamheid en respect voor het milieu.


We maken gebruik van verschillende technieken om ons waterverbruik te minimaliseren, zoals het recycleren van water en het implementeren van efficiëntere productiemethodes. We sommen graag de belangrijkste punten van ons waterbeleid op.

Al het hemelwater dat op ons terrein valt wordt opgevangen. Op sommige plaatsen gaat het regenwater eerst naar een wadi (een opslag- en infiltratievoorziening voor hemelwater) waar dit ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Bij een hoge waterstand in de wadi wordt het water overgepompt naar een bufferbekken, waarna het in het productieproces gebracht kan worden.


We reinigen en hergebruiken al het spoelwater van de vormen in de fabriek.

Dat regenwater gebruiken we voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om onze klei plastisch te maken. Enkel in periodes van lange droogte of schaarste aan regenwater wordt er hiervoor nog grondwater gebruikt. Ook in ons kantoorgebouw wordt het opgevangen water gebruikt, daar zijn al onze toiletten namelijk aangesloten op een regenwaterinstallatie.

Daarnaast reinigen en hergebruiken we al het spoelwater van de vormen in de fabriek. Dit betreft een gesloten circuit.

Onze toewijding aan duurzaamheid gaat verder dan alleen ons waterverbruik. We blijven dan ook ons best doen om een positieve invloed te hebben op onze planeet én de mensen die erop wonen!