Dunbedmortel

Bij vermetselen met dunbedmortel of lijmmortel is er sprake van andere voegbreedten. De voegbreedte is namelijk klein waardoor opvoegen achteraf overbodig wordt. De gevel krijgt hierdoor een massiever beeld en de kleurintensiteit neemt toe.

SEIFERT® dunbedmortels zijn een alternatief voor verlijmde gevelstenen. Er is sprake van traditioneel metselwerk met een truweel, maar met voegdiktes van 4 mm - 8mm. Dunmetselmortel heeft na verwerking dezelfde esthetische eigenschappen als verlijmd metselwerk maar met een veel hogere hechtsterkte dan bij traditioneel metselwerk. De mortel wordt terugliggend aangebracht en tijdens het dunmetselen eventueel met het voegijzer op diepte getrokken, zodat navoegen overbodig is. In tegenstelling tot lijmmortels kunnen erg grillige steenformaten wel met een dunne voeg verwerkt worden.