Verwerkingsvoorschriften

Controle
Controleer en beoordeel bij levering van de gevelstenen op de werf of deze beantwoorden aan het bestelde product. In elk pallet gevelstenen treft men deze “prestatieverklaring” aan met alle gegevens van de geleverde steen. Indien de levering niet conform is, dient dit gemeld te worden, vóór de verwerking. Eenmaal verwerkt wil dit zeggen dat de stenen zijn geaccepteerd en goed bevonden.

Opslag
Plaats de pallets op een droge ondergrond, bijvoorbeeld op houten balkjes. Bescherm de gevelstenen steeds tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil.

Verwerking
Een gevelsteen heeft in principe 2 verwerkbare koppen (korte zijde) en 2 verwerkbare strekken (lange zijde). Als tenminste 1 kop en 1 strek geen gebrek vertonen, is een gevelsteen conform en kan deze gemetseld worden. Het is de metselaar die bepaalt welke zijde van de gevelsteen als zichtbare zijde naar voor wordt gedraaid.

In functie van gedeclareerde druksterkte, en om mooier metselwerk te bekomen, vermetsel de stenen altijd met de frog (dit is een uitholling op de platte, bezande zijde) naar boven. Indien geen frog aanwezig is vermetsel dan de steen met de bezande zijde naar boven.

Meng de stenen gelijktijdig uit meerdere pallets (Minimaal 3 pallets). Hierbij dienen de stenen diagonaal afgeraapt te worden uit de pallets. Open de volgende serie pallets als de eerste beginnen op te raken en meng de stenen hiermee in. Zo bekomt u een continue menging van de gevelstenen.

Besteed aandacht aan de vochtigheid van metselbaksteen op het moment van verwerken. Te droge of te natte stenen hebben een slechte verwerkbaarheid en/of een slechte hechting van de metselmortel tot gevolg.

Metsel zo, dat het spatten van metselspecie op de stenen wordt voorkomen. Deze kan enkel met gespecialiseerde producten worden verwijderd. Cementresten altijd verwijderen vóór het voegen.

Het gebruik van een willekeurig zuur om uitslag te verwijderen wordt sterk afgeraden. Neem voor adviezen te allen tijde contact op met de fabrikant.

Weersomstandigheden
Bescherm op het einde van de werkdag het vers metselwerk met “overhangend plastic (± 50 cm)”. Hierdoor vermijdt u dat het metselwerk door regen wordt verzadigd. Dit verhoogt namelijk in hoge mate het risico op uitlogingen, cementsluiers of uitbloeiingen. Zorg ook na de metselwerken tijdig voor een goede afvoer van het hemelwater, laat het niet over de gevel lopen.
Voorkom het vervuilen van het metselwerk. Bescherm de onderzijde van het metselwerk tegen spatwater wanneer daar kans op is.

Gesinterde Stenen
Door het smeltgedrag van additieven tijdens het bakproces wordt onregelmatige verglazing op de strekzijde van de gevelsteen veroorzaakt: dit noemen we sintering. Deze sintering kan ertoe leiden dat de stenen aan elkaar plakken en zo verpakt worden. Door lichtjes op de stenen te kloppen zullen zij weer van elkaar lossen. Stenen waarbij een kleine of grotere kleischelp loskomt hierdoor, kunnen, indien niet gewenst in het zichtvlak,  eenvoudig gedraaid worden en met de andere zijde verwerkt .Deze fenomenen zijn eigen aan sintering en zijn mede bepalend voor het karakter van het metselwerk met gesinterde stenen.


KOLORO VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Controle
Controleer en beoordeel bij levering van de gevelstenen op de werf of deze beantwoorden aan het bestelde product. Op onze website vindt men de technische fiche, DOP en verwerkingsvoorschriften met alle gegevens van de geleverde steen. Indien de levering niet conform is, dient dit gemeld te worden, vóór de verwerking. Eenmaal verwerkt wil dit zeggen dat stenen zijn geaccepteerd en goed bevonden.

Opslag
Plaats de pallets op een droge ondergrond, bijvoorbeeld op houten balkjes. Bescherm de gevelstenen steeds tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil.

Verwerking
De gevelstenen van de reeks KOLORO zijn voorzien van een cement gebaseerde coating. Deze coating geeft enkele specifieke eigenschappen aan de steen. Onderstaande richtlijnen zijn te volgen voor een correcte en geslaagde uitvoering van het gevelmetselwerk:

Na het productieproces is er op de handvormsteen een toplaag/coating op basis van een cementmengeling aangebracht. De basiskleur van de steen (ondergrond) kan soms plaatselijk zichtbaar zijn (onder andere aan de randen door afgesprongen stukjes). Het staat de verwerker vrij dit achteraf bij te werken of niet. In bepaalde gevallen kan tevens een craquelé structuur in de toplaag aanwezig zijn. Deze eigenschappen zijn eigen aan de steen.

Er is een voor- en achterzijde aan de steen: de voorzijde is uniform gecoat, de achterzijde van de steen kan sporen van de transportband vertonen en bevat doorgaans minder coating of plekken zonder coating. Het is naar wens hoe de verwerking zal gebeuren, alleen met de voorzijde of achterzijde van de steen zichtbaar of wisselend. De verwerkingsmethode dient voor de start van de metselwerken met architect of bouwheer te worden afgesproken.

Indien men ervoor kiest om de achterzijde van de steen (met indruk transportband en mogelijks met vlekken zonder coating) niet in het zicht te verwerken, dient men de stenen steeds met de goede voorzijde naar voren te verwerken en met de achterzijde aan de binnenkant van de muur.

In natte omstandigheden (bv. tijdens metselwerken of na regenbui) kan de coating zich anders kleuren, vervagen en meer transparant worden. De oorspronkelijke kleur is opnieuw duidelijk en conform na het drogen van de steen. Ook pas geopende verpakkingen kunnen vochtige stenen bevatten die nog niet de oorspronkelijke kleur hebben.

De geleverde gevelsteen kan steeds licht afwijken van eventueel voorgelegde monsters. Gevelstenen worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen en ook de aangebrachte cementcoating is onderhevig aan nuanceringen als gevolg van de gebruikte basisklei (iedere productie is uniek) en weersomstandigheden.

De stenen worden steeds nat geleverd op de werf. De mortel dient steeds aangepast te worden in functie van de zuigkracht van de gevelsteen.

Na verwerking en het aangepast invoegen bekomt men het uitzicht van een gekaleide/gecoate gevel.

Het is afgeraden een nabehandeling uit te voeren met cementsluierverwijderaars of een reiniging uit te voeren onder hoge waterdruk.

Weersomstandigheden
Bescherm op het einde van de werkdag het vers metselwerk met “overhangend plastic (± 50 cm) te beschermen”. Hierdoor vermijdt u dat het metselwerk door regen wordt verzadigd. Dit verhoogt namelijk in hoge mate het risico op uitlogingen, cementsluiers of uitbloeiingen. Zorg ook na de metselwerken tijdig voor een goede afvoer van het hemelwater, laat het niet over de gevel lopen.
Voorkom het vervuilen van het metselwerk. Bescherm de onderzijde van het metselwerk tegen spatwater wanneer daar kans op is.