Verwerkingsvoorschriften

Controle
Controleer en beoordeel bij levering van de gevelstenen op de werf of deze beantwoorden aan het bestelde product. In elk pallet gevelstenen treft men deze “prestatieverklaring” aan met alle gegevens van de geleverde steen. Indien de levering niet conform is, dient dit gemeld te worden, vóór de verwerking. Eenmaal verwerkt wil dit zeggen dat de stenen zijn geaccepteerd en goed bevonden.

Opslag
Plaats de pallets op een droge ondergrond, bijvoorbeeld op houten balkjes. Bescherm de gevelstenen steeds tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil.

Verwerking
Een gevelsteen heeft in principe 2 verwerkbare koppen (korte zijde) en 2 verwerkbare strekken (lange zijde). Als tenminste 1 kop en 1 strek geen gebrek vertonen, is een gevelsteen conform en kan deze gemetseld worden. Het is de metselaar die bepaalt welke zijde van de gevelsteen als zichtbare zijde naar voor wordt gedraaid.

In functie van gedeclareerde druksterkte, en om mooier metselwerk te bekomen, vermetsel de stenen altijd met de frog (dit is een uitholling op de platte, bezande zijde) naar boven. Indien geen frog aanwezig is vermetsel dan de steen met de bezande zijde naar boven.

Meng de stenen gelijktijdig uit meerdere pallets (Minimaal 3 pallets). Hierbij dienen de stenen diagonaal afgeraapt te worden uit de pallets. Open de volgende serie pallets als de eerste beginnen op te raken en meng de stenen hiermee in. Zo bekomt u een continue menging van de gevelstenen.

Besteed aandacht aan de vochtigheid van metselbaksteen op het moment van verwerken. Te droge of te natte stenen hebben een slechte verwerkbaarheid en/of een slechte hechting van de metselmortel tot gevolg.

Metsel zo, dat het spatten van metselspecie op de stenen wordt voorkomen. Deze kan enkel met gespecialiseerde producten worden verwijderd. Cementresten altijd verwijderen vóór het voegen.

Het gebruik van een willekeurig zuur om uitslag te verwijderen wordt sterk afgeraden. Neem voor adviezen te allen tijde contact op met de fabrikant.

Weersomstandigheden
Bescherm op het einde van de werkdag het vers metselwerk met “overhangend plastic (± 50 cm)”. Hierdoor vermijdt u dat het metselwerk door regen wordt verzadigd. Dit verhoogt namelijk in hoge mate het risico op uitlogingen, cementsluiers of uitbloeiingen. Zorg ook na de metselwerken tijdig voor een goede afvoer van het hemelwater, laat het niet over de gevel lopen.
Voorkom het vervuilen van het metselwerk. Bescherm de onderzijde van het metselwerk tegen spatwater wanneer daar kans op is.

Gesinterde Stenen
Door het smeltgedrag van additieven tijdens het bakproces wordt onregelmatige verglazing op de strekzijde van de gevelsteen veroorzaakt: dit noemen we sintering. Deze sintering kan ertoe leiden dat de stenen aan elkaar plakken en zo verpakt worden. Door lichtjes op de stenen te kloppen zullen zij weer van elkaar lossen. Stenen waarbij een kleine of grotere kleischelp loskomt hierdoor, kunnen, indien niet gewenst in het zichtvlak,  eenvoudig gedraaid worden en met de andere zijde verwerkt .Deze fenomenen zijn eigen aan sintering en zijn mede bepalend voor het karakter van het metselwerk met gesinterde stenen.

KOLORO VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
De gevelstenen van de reeks KOLORO zijn voorzien van een cementcoating.
Dit geeft, als gevolg hiervan, enkele specifieke eigenschappen aan deze stenen en eventueel onderstaande richtlijnen die te volgen zijn voor een correcte en geslaagde uitvoering van het gevelmetselwerk:
Op de handvormsteen is achteraf een toplaag/coating op basis van cementmengeling aangebracht. De basisklei (ondergrond) kan soms plaatselijk zichtbaar zijn (aan de randen) en is eigen aan het product. Het staat de verwerker vrij dit achteraf bij te werken of niet.
Er is een voor- en achterzijde aan de steen: alle zijden zijn zo goed mogelijk gecoat, aan één lange zijde, achterzijde, van de steen kunnen sporen van de transportband zichtbaar zijn in de coating. Het is naar wens of de verwerking door elkaar gebeurt of alleen met de voorzijde of achterzijde van de steen in het zicht. De verwerkingsmethode dient voor de start van de metselwerken  met architect of bouwheer te worden afgesproken.
Eventuele stenen met ‘te weinig’ coating aan één zijde dienen met de andere zijde naar voor verwerkt te worden en kunnen geen aanleiding geven tot klachten.

In natte omstandigheden (bvb tijdens metselwerken of na regenbui)  kan de coating zich anders kleuren en/of vervagen. De oorspronkelijke kleur is opnieuw duidelijk en conform het product na uitharden en drogen van de gevel(steen). Ook pas geopende verpakkingen kunnen ‘vochtige’ stenen bevatten die nog niet de oorspronkelijke kleur hebben.
De geleverde gevelsteen kan steeds licht afwijken van eventueel voorgelegde monsters. Gevelstenen zijn een natuurproduct en ook de aangebrachte cementcoating is onderhevig aan nuanceringen als gevolg van de gebruikte basisklei (iedere productie is uniek) en de weersomstandigheden tijdens aanbrengen.
Eventueel aangepaste mortel te voorzien in functie van de technische fiche van de gevelsteen.Doel van cementgecoate gevelstenen: Na verwerking en een aangepaste voeg bekomt men het uitzicht van een gekaleide/gecoate gevel.

Het is afgeraden een nabehandeling uit te voeren met cementsluierverwijderaars of een reiniging uit te voeren onder hoge waterdruk.