Productieproces

Van kleibal tot kwalitatieve gevelsteen

De leem die we ontginnen op het plateau van Kesselt noemt men Löss. Löss is een fijn stof die tijdens de laatste ijstijd vanuit Noord-Duitsland is overgewaaid. Het betekent letterlijk losse grond. Deze grondstof is makkelijk bewerkbaar voor het maken van handvormstenen.De groeve bij Nelissen Steenfabrieken toont verschillende lagen Löss: geel, roze en rood. De lagen worden naar wens ontgonnen en naar Nelissen Steenfabrieken getransporteerd. Hier wordt de klei gezuiverd. Slechts uitzonderlijk worden mineralen en chemicaliën toegevoegd, bijvoorbeeld voor de productie van mangaanstenen. De transportbanden brengen de klei vanuit de doseermachines naar de mengmachine. Door toevoeging van water ijvert Nelissen Steenfabrieken naar de optimale plasticiteit van de klei.
De vroegere steenvormers sloegen de bezande kleibal in een mal. Na het afstrijken van de overtollige klei werd de mal gewenteld en van de natte steen gelicht. Bij Nelissen Steenfabrieken worden de profielstenen of specials nog steeds op die manier gevormd.

Met uitzondering van de specials, is de productie van handvormstenen nu volledig geautomatiseerd. Geavanceerde installaties bootsen natuurgetrouw de bewegingen van de vroegere vakmensen na. Elke beweging en bewerking is van belang. De installatie is bovendien ontworpen om een 8-tal verschillende kleurschakeringen tegelijkertijd te produceren.Door ons vakmanschap ontstaat deze typische handvormsteen met onregelmatig oppervlak, gevarieerde kleurschakeringen en zandnerven.

Het water in de stenen moet volledig verdampen. Die verdamping gebeurt in computergestuurde droogkamers volgens een aangepast programma naargelang de kleisoort en het formaat van de handvormsteen. Het drogen moet niet alleen snel, maar ook regelmatig verlopen. Na 24 tot 48 uur, afhankelijk van de dikte van de steen, zijn de vormelingen klaar voor de oven. De droge handvormstenen worden dan automatisch in een vastgelegd patroon op de ovenwagens gestapeld.

Het bakken bepaalt de kwaliteit van de handvormsteen. Nelissen beschikt over volledig geautomatiseerde ovens. Bij de productie van de ovens wordt de modernste technologie gebruikt. De instellingen van de oven worden voortdurend gecontroleerd. Het vervolg van de productie wordt volledig opgevolgd door een logboek. Na 3 dagen zijn de handvormstenen gebakken in een oven van ruim 100m lang en 7m breed. De computer beheert de bakcyclus en toestand van de oven. Hierdoor ontstaan meer dan 80 verschillende kleurnuances.

Door investeringen kent het bedrijf Nelissen een voortdurende groei. Met een capaciteit van 185 miljoen bakstenen per jaar bereikt Nelissen Steenfabrieken een Europees niveau.
Nieuws