Architect in de kijker: Maurer United Architects

Maurer United Architects is door Marc Maurer en Nicole Maurer in 1998 opgericht en heeft verschillende prijzen en nominaties verworven. Het in Maastricht gevestigde bureau is anno 2015 uitgegroeid tot een professioneel team van technische en creatieve ontwerpers.Maurer United Architects realiseert projecten op het gebied van architectuur, design, media, interieur,  stedenbouw en herbestemming - op kleine en op grote schaal.  De ontwerpen zetten aan tot sociale interactie en zijn gerealiseerd in Nederland, Duitsland, de VS en China.

In 2004 kreeg Maurer United Architects de opdracht van Wonen Limburg om op het terrein van een voormalig tankstation een nieuw woningbouwcomplex te realiseren. Het multifunctionele "Gezondheidshuys" voorziet 19 woningen met daarbij 3 hoofdhuurders; een apotheek, een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk en een multidisciplinair team (logopedie, ergotherapie enz.)Vanaf elke zijde vertoont het complex een andere gedaante, wat mogelijk is door te "spelen" met orthogonale volumes enerzijds en verschillende baksteenverbanden anderzijds. Stedenbouwkundig vormt het gebouw de schakel tussen tweelaagse rijtjeshuizen en een acht verdiepingen tellend flatgebouw uit de jaren '60. Het "Gezondheidshuys" geeft een nieuwe impuls aan een bestaande wijk. De kleinere woningen zijn allemaal uitgevoerd in baksteen. “We wilden dat het gebouwcomplex wat betreft materiaalkeuze zich aanpast aan de omgeving, vandaar dat we niet voor een stalen of betonnen gevel kozen”, aldus Nicole Maurer.

De keuze voor baksteen als gevelmateriaal sluit aan bij de "geest van de plek" en de keuze voor de steen: de Nelissen sortering Nitro in Baekel-uitvoering (met aan één zijde een valse voeg in het midden) maakt het project bijzonder, zowel op het stedelijk ontwerp, als op het niveau van het detail.

“Brick Blockbuster”

Het gebouw heeft de bijnaam “Brick Blockbuster” gekregen. Een zelf verzonnen term die verwijst naar de ontwerpuitgangspunten van het spel tussen grote blokvolumen en kleine blokvolumen: de baksteen.'Brick' is Engels voor baksteen en de term 'Blockbuster' komt uit de filmwereld. De 'Blockbuster' wordt gebruikt om een film aan te duiden met grote sterren in de hoofdrol en waarvan verwacht wordt dat het een kaskraker wordt. Een vergelijking kan gemaakt worden met gebouwen in een stedelijke omgeving. Het gerealiseerde "Gezondheidshuys” aan de Oude Akkerstraat in Weert is een waardevolle toevoeging en een positieve impuls voor de wijk.

Het ontwerpteam van Maurer United Architects tekende de 5 verschillende bouwmassa's uit tot op de steen om de sculptuur kloppend te realiseren. Er werd bij dit project gekozen voor de Nelissen gevelsteen Nitro, die speciaal in Baekel-uitvoering gemaakt is. Door de valse voeg soms wel te tonen en soms niet (de baksteen is dan gedraaid), ontstaat de illusie van verschillende verbanden. Er zijn meerdere patronen van verschillende soorten bakstenen herkenbaar, waardoor het gebouw van dichtbij en van veraf heel anders waarneembaar is.