Architect in de kijker: Stramien

Optimaal een middelbare school met 1.650 leerlingen en 250 personeelsleden runnen is niet vanzelfsprekend wanneer die groep over twee campussen verspreid zit. Het schoolbestuur en de directie van het Sint-Franciscuscollege droomden al enige tijd van een vereniging van de 2 campussen. In het totaal kregen vijf architectenbureaus de kans om een voorstel op maat van het Sint-Franciscuscollege uit te werken. De visie van Stramien kon bij uitstek het meest bekoren.Het ontwerp van Stramien brengt eenheid en leesbaarheid op de campus. Hiertoe werd het bestaande klooster in de schoolwerking betrokken, kwamen er drie compacte nieuwbouwvolumes, kreeg de kapel een herbestemming tot turnzaal en is de lay-out van de 12.000m² grote campus hertekend.
Daarbij wordt het groen uit de omgeving op het terrein getrokken. Met de oplevering van de eerste fase van deze ingrijpende werken – begin januari – is ruim 9.300m² van het totale programma voltooid.“Eén van de pijlers in deze eerste fase is de compacte nieuwbouw aan de Pater Amedeuslaan. Dit gebouw biedt naast klassieke klaslokalen op de verdiepingen ook onderdak aan een grootkeuken met restaurant voor 200 personen, een theaterzaal voor 300 personen en leskeuken met een eigen didactisch restaurant. Typerend voor het restaurant en de theaterzaal is de openheid naar de buitenwereld. Daartoe zijn ze voorzien van raampartijen,” zegt projectarchitect Xavier Avontroodt (Stramien). “Het nieuwbouw volume is opgetrokken in een combinatie van geprefabriceerde betonnen kolommen en balken en ter plekke gestorte wanden en invulmetselwerk,” vervolgt projectleider Patrick Vissers (Democo).Architectenbureau Stramien is, op aanraden van aannemer Democo, bij de Steenfabrieken Nelissen terecht gekomen. Xavier Avontroodt bevestigt dat, door de mogelijkheid die de Steenfabrieken Nelissen biedt om sorteringen te mixen, het gelukt is om dit prachtige resultaat te bekomen.Een tweede nieuwe entiteit op de campus is de sporthal. Die verrees tussen de kapel en een bestaande blok. De nieuwe volumes worden getypeerd door een opmerkelijke gevelsteen met een gevarieerd kleurenpallet. “De gevelsteen is een mix van vijf kleuren uit het gamma van Steenfabriek Nelissen,” verduidelijkt Xavier Avontroodt. “Elke kleur refereert aan een kleur in de bestaande gebouwblokken. De nieuwe volumes dragen zo als het ware het verleden in zich.”

Het is nu afwachten op de oplevering van fase 2 van dit project. We houden u hiervan op de hoogte!Bronvermelding :  Limburg Bouwt en Xavier Avontroodt