Architect in de kijker: XTRA-architecten

XTRA-architecten: Opgroeien met baksteen

Een creatieve oplossing voor de noden van de opdrachtgever binnen het projectkader. Dat is het adagium van XTRA-architecten. De ontwerpers vertrekken daarvoor vanuit een intensieve samenwerking met de klant om uit te monden in een architecturaal totaalconcept. Die aanpak past het kantoor uit Ekeren vandaag succesvol toe in particuliere woningen en schoolgebouwen.

XTRA-architecten is een betrekkelijk nieuwe naam in het bouwlandschap, de achtergrond is dat zeker niet. De naam is immers het nieuwe uithangbord van Plan-x & partners architectenbureau dat op ruim 20 jaar kennis en ervaring kan bogen. Vandaag staan Wendy Peeters en Birthe De Wachter aan het hoofd van het architectenkantoor. Ze omringen zich nog met een architect en bouwkundig tekenaar. Samen gaat het team op zoek naar een creatieve oplossing voor de noden van de bouwheer. “Daarbij houden we rekening met alle projectfactoren zoals het budget, het terrein, het gewenste bouwprogramma en de geldende normen. We zien elk project als een uitdaging, ongeacht de omvang,” vertellen Wendy Peeters en Birthe De Wachter. Het voorontwerp is voor de twee zaakvoerders een essentieel onderdeel in het creatieve proces. “Het komt tot stand uit een intensieve samenwerking met onze opdrachtgever. Ontwerpen is immers tweerichtingsverkeer. In het voorontwerpstadium analyseren we het programma grondig en tasten we de verschillende mogelijkheden af. De doelstelling is altijd de noden, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever te vertalen in een architecturaal totaalconcept,” vervolgt Wendy Peeters.Boon voor baksteen
Dat architecturale concept laat zich kenmerken door een eigentijdse stijl en een hoge dosis duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid vult het ontwerpteam breed in, naast het toepassen van energiezuinige technieken betekent het ook kiezen voor robuuste materialen. Baksteen is een constante in dat streven naar duurzame materialen. “Nelissen Steenfabrieken heeft wat dat betreft bij ons een streepje voor. Ze hebben een gevarieerd aanbod, concurrentiële prijzen en - ook niet onbelangrijk - ze bieden een goede technische ondersteuning,” vertelt Birthe De Wachter.
De architecten tonen met twee voorbeelden de veelzijdige mogelijkheden van baksteen aan. In Westerlo ontwierp en bouwde XTRA-architecten nieuwe klaslokalen voor basis- en kleuterschool Het Rietje. Het geheel straalt een speelse en aantrekkelijke sfeer uit. Een rood accent doorbreekt het monotone karakter van een klassiek schoolgebouw en maakt de kinderen tegelijkertijd wegwijs in hun school. De ingangen naar de kleuterschool en lagere school zijn immers geaccentueerd met logo’s op rode glasvlakken. Rode accenten zorgen verder voor een levendige toets in het verder in neutrale grijstinten gerealiseerde gebouw. De Rodruza Grijs HV WV50 bleek een gepaste oplossing om de buitengevels in die grijstoon uit te werken. De steen is in halfsteensverband verwerkt met doorstrijkmortel. De kleur is toon op toon met de gevelsteen.

Uniforme look
In Houthalen bracht XTRA-architecten extra ruimte en structuur in het dubbel gebruik van de parochiezaal. Deze zaal ligt centraal op de schoolsite en werd dubbel gebruikt, door school en externen. Aangezien de circulatie in het gebouw niet gescheiden was, zorgde dat soms voor storende situaties. Met de reorganisatie van de bestaande parochiezaal en een beperkte uitbreiding werd niet alleen dit circulatieprobleem ondervangen, maar werden ook bouwfysische problemen aan het bestaande gebouw verholpen. De uitbreiding aan de voorzijde van het gebouw huisvest een kleuterrefter en maakt een aparte toegang voor externen mogelijk. Het breed gebruik van de polyvalente zaal is zo praktisch beter haalbaar. De bestaande zaal werd verhoogd en fungeert als refter voor de lagere school en als turnzaal. Akoestische wanden tussen de refters en de turnzaal maken het geheel polyvalent bruikbaar.Tijdens de bouwwerken werden oud en nieuw afgewerkt met Ferro WV50 steenstrips op het Iso-façade systeem. Zo sloeg XTRA-architecten twee vliegen in één klap: het bestaande gebouw kon worden geïsoleerd en het geheel kreeg een uniforme look.XTRA-architecten weet gevelsteen ook speels toe te passen. De nieuwbouw van een kleuterschool in Asse is daar een mooie illustratie van. Het ontwerpteam combineert er twee gevelsteenformaten om de nieuwbouw aan te kleden. Nieuwsgierig? Houd dan deze rubriek Architect in de kijker in de gaten.