09.08.2015

ISO 14001

Als producent van keramische gevelstenen beschikken wij reeds gedurende vele jaren over een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 om de kwaliteit en de milieu-impact van onze producten en diensten te beheersen. Bijkomend streven wij er naar om ook een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 te laten certificeren.

Ons beleid is erop gericht om op een veilige en milieuvriendelijke manier kwaliteitsvolle en duurzame producten af te leveren in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen, om aldus te komen tot tevreden klanten en verbeterde milieuprestaties. Een strikte opvolging van alle relevante wetgeving en andere eisen staat hierbij dan ook centraal.

Het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieuvlak is reeds een onderdeel van ons beleid. De zorg voor het milieu is immers geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Door de implementatie van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 nemen wij verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van dit beheer.

Door onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren, willen we de milieubelasting die voortvloeit uit ons productieproces beperken. Onze activiteiten zijn in overeenstemming met volgende krachtlijnen: minimale overlast van geluid en stof naar de omgeving, optimaal afvalbeheer, efficiënt gebruik van energie, grondstoffen en water. 
Nieuws