Kwaliteit

Nelissen Steenfabrieken draagt klantvriendelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. We worden gedreven door ons voortdurende streven naar een maximale klanttevredenheid, en stellen de behoeften van onze klanten steeds voorop. Milieu en duurzaamheid zijn begrippen die Nelissen Steenfabrieken niet vreemd zijn, ons productieproces is hier een toonaangevend voorbeeld van.
Nelissen Steenfabrieken werkt conform het management systeem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu).ISO 9001
Het ISO 9001-certificaat bevestigt dat Nelissen Steenfabrieken zich organiseert d.m.v. een kwaliteitsmanagementsysteem om maximaal te beantwoorden aan de vraag van de klant en aldus kwalitatieve producten te leveren.

ISO 14001
Als producent van keramische gevelstenen beschikken wij over een geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem conform ISO 9001 en 14001 om de kwaliteit en de milieu-impact van onze producten en diensten te beheersen. Ons beleid is er op gericht om op een veilige en milieuvriendelijke manier kwaliteitsvolle en duurzame producten af te leveren in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen, om aldus te komen tot tevreden klanten en verbeterde milieuprestaties. Door onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren, willen we de milieubelasting die voortvloeit uit ons productieproces beperken.

CE-markering
De Europese geharmoniseerde norm NBN EN 771-1 "Voorschriften voor metselstenen - Deel 1: Metselbaksteen" legt de kenmerken vast die van toepassing zijn in het kader van de CE-markering. De verplichte CE-markering geeft aan dat de fabrikant garandeert dat de essentiële  productkenmerken voldoen aan de verklaarde prestaties. De Europese Bouwproductenverordening (CPR) geeft aan dat een prestatieverklaring  (DoP = Declaration of Performance) moet verstrekt worden en dat de CE-markering moet aangebracht worden.

NL-BSB
Dit productcertificaat, afgeleverd op basis van de Nederlandse beoordelingsrichtlijn voor het NL-BSB productcertificaat voor keramische producten, verklaart dat het product voldoet aan de vastgestelde milieuhygiënische eisen gesteld in het Bouwstoffenbesluit. De eisen van het Bouwstoffenbesluit gaan over de identificatie van de samenstelling van een bouwmateriaal of product en over het maximum uitlooggedrag. Met deze beoordelingsrichtlijn is het mogelijk om in kwaliteitsverklaringen uitspraken te doen over de milieutechnische eigenschappen van de producten.

BENOR
Het BENOR-certificaat geeft aan dat bij Nelissen Steenfabrieken  een productiecontrole uitgevoerd wordt op basis waarvan zij via het BENOR-merk mag verklaren dat de handvormgevelstenen beantwoorden aan PTV23-002 voor gevelbaksteen.

Baustoffüberwachung BÜW
Dit certificaat geeft ook aan dat bij Nelissen Steenfabrieken  een productiecontrole uitgevoerd wordt op basis waarvan zij via de Baustoffüberwachung BÜW mag verklaren dat de handvormgevelstenen beantwoorden aan de DIN V 105-100. Dit certificaat wordt afgeleverd door het Institut für und Überwachung von Baustoffen GmbH in Duitsland.

ATG-certificaat
Nelissen behaalde met het innovatieve ISO•Façade systeem een ATG-Certificaat.
De afdeling Technische goedkeuring coördineert bij het WTCB alle Belgische en Europese activiteiten die lopen in het kader van de aflevering van Technische Goedkeuringen voor bouwproducten en bouwsystemen. Deze Technische Goedkeuringen zijn bekend als kwaliteitsverklaringen onder het label “ATG”. Het label ATG houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd, wat als dusdanig vermeld staat in de betreffende Technische Goedkeuring. U kan dus zeker zijn van de betrouwbare kwaliteit van ATG gecertificeerde producten. Voor meer informatie, kunt u steeds terecht op de website http://www.butgb.be/

Gost-R
Het Gost-R certificaat is een conformiteitscertificaat waaruit blijkt dat de producten in conformiteit zijn met de Russische standaards.

Brickmakers Quality Charter
De gevelstenen van Nelissen Steenfabrieken beschikken over het Brickmakers Quality Charter (BQC) certificaat. Hierdoor zijn kopers er zeker van dat we onze gevelstenen produceren volgens een reeks internationaal erkende arbeids-, kwaliteits-, energie- en milieunormen.

UKCA
Bepaalde producten die in Groot-Brittannië op de markt gebracht worden moeten vanaf 2025 voldoen aan de UKCA-regelgeving (UK Conformity Assessment). De gevelstenen van Nelissen Steenfabrieken voldoen alvast aan de norm. UKCA in Groot-Brittannië is vergelijkbaar met de CE-markering in Europa.

Beleidsverklaring
In de beleidsverklaring geeft de directie weer op welke wijze zij het beleid van het bedrijf wil uitvoeren en uitdragen.
Download hier de beleidsverklaring
Nieuws